Monthly Archive: Nisan 2019

Nesne Yönelimli Programlama Nedir? 0

Nesne Yönelimli Programlama Nedir?

Nesne Yönelimli programlama (OOP) yazılımsal süreçlerde kullanılan bir yaklaşım tarzıdır. Eskiden sadece fonksiyonlar, inputlar ve outputlar ile ilgilenen yazılımcılar, sonraları bu yaklaşımdan vazgeçtiler. Kısacası bir problem ve bu problemin çözümüyle ilgilenirken, bu problemin çözüm...